تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

یوسف حسینی،معاون فرمانداری بشاگرد،متولد نوزاد،

20آبان
قرار گرفتن نام های “محمد و زهرا ” در صدر متولدین ۱۴۰۰ در بشاگرد
معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی فرماندار بشاگرد:

قرار گرفتن نام های “محمد و زهرا ” در صدر متولدین ۱۴۰۰ در بشاگرد

معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری شهرستان بشاگرد از صدر قرار گرفتن نامهای "محمد و زهرا" در متولدین هشت ماهه ۱۴۰۰ خبر داد.