تاریخ : شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱ Saturday, 3 December , 2022

کمبود گاز،بخش توکهورهشتبندی،میناب ،اداره صمت،شرکت پخش گاز

13مهر
ماجرای کمبود گاز در هشتبندی چیست؟ مسئولان چه برنامه ای برای حل مشکل دارند؟
گزارش هارموز:

ماجرای کمبود گاز در هشتبندی چیست؟ مسئولان چه برنامه ای برای حل مشکل دارند؟

کمبود گاز مصرفی در بخش توکهور وهشتبندی شهرستان میناب که نارضایتی مردم را در پی داشت سبب شد تا برای حل این مشکل برنامه ریزی اساسی شود.