تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

وزیر کشور ،معارفه استاندار ،هرمزگان

19مهر
وزیر کشور وارد هرمزگان شد/بر اساس یک برنامه پروژه محور کاستی های هرمزگان بررسی می شود

وزیر کشور وارد هرمزگان شد/بر اساس یک برنامه پروژه محور کاستی های هرمزگان بررسی می شود

وزیر کشور در بدو ورود به بندر عباس با بیان اینکه تا کنون در هرمزگان تلاش های بسیار زیادی صورت گرفته است و استاندار فعلی هم بسیار تلاش کردند، گفـت: کارهای جدید در ادامه تلاش های گذشته خواهد بود.