تاریخ : سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 29 November , 2022

ورزش،میناب،ورزشگاه ده هزارنفری،وزیر ورزش،مجتمع فرهنگی هنری ،جاده میناب به بشاگرد،فریدون همتی،استاندار هرمزگان

18شهریور
ورزشگاه ۱۰ هزارنفری میناب در جلسه با وزیر ورزش تعیین تکلیف می شود
استاندار هرمزگان:

ورزشگاه ۱۰ هزارنفری میناب در جلسه با وزیر ورزش تعیین تکلیف می شود

استاندار هرمزگان گفت:ورزشگاه ۱۰ هزارنفری میناب یکی از پروژه مهم ورزشی است که در جلسه روزهای آینده با وزیر ورزش تعیین تکلیف می شود.