تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ فروردین , ۱۴۰۲ Thursday, 30 March , 2023

هرمزگان ،دادگستری ،رتبه نخست،علیرضا صالحی،

03مهر
کسب رتبه برتر دادگستری هرمزگان در همه شاخصه‌های مهم قضایی
رئیس کل دادگستری هرمزگان

کسب رتبه برتر دادگستری هرمزگان در همه شاخصه‌های مهم قضایی

دادگستری استان هرمزگان در همه شاخصه‌های مهم قضایی‌ به عنوان دادگستری نخست کشور انتخاب شد.