تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

شکایت از خبرنگار مینابی،اداره کل راهداری هرمزگان،صدور رای،

27مهر
شکایت اداره کل راهداری از خبرنگار مینابی بی نتیجه ماند/صدور رای منع تعقیب و تائید حق انتقاد به مطبوعات رسانه ها

شکایت اداره کل راهداری از خبرنگار مینابی بی نتیجه ماند/صدور رای منع تعقیب و تائید حق انتقاد به مطبوعات رسانه ها

با صدور رای منع تعقیب برای خبرنگار مینابی از سوی شعبه هشتم بازپرسی دادگاه بندرعباس در پرونده شکایت اداره کل راهداری، شکایت از خبرنگار مینابی بی نتیجه ماند.