تاریخ : سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 6 December , 2022

شورای اسلامی ،بخش گوهران،شهرستان بشاگرد

08شهریور
اعضاء و هیئت رئیسه شورای اسلامی بخش گوهران مشخص شد

اعضاء و هیئت رئیسه شورای اسلامی بخش گوهران مشخص شد

با برگزاری رای گیری از میان شوراهای بخش گوهران اعضای اصلی شورای بخش مشخص شدند.