تاریخ : یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022

رئیس کل دادگستری هرمزگان،صیدترال،توقیف شناور،دولت

06مهر
شناورهای صید ترال به نفع دولت ضبط خواهند شد
رئیس کل دادگستری هرمزگان:

شناورهای صید ترال به نفع دولت ضبط خواهند شد

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: شناورهای صید ترال به نفع دولت ضبط خواهند شد.