تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

رئیس شورای اسلامی روستای سولقان،تشکیل قرارگاه ،کمک به مردم روستا

28شهریور
قرارگاه فرهنگي اجتماعي ورزشي روستاي سولقان راه اندازي مي شود
رئیس شورای اسلامی روستای سولقان میناب:

قرارگاه فرهنگي اجتماعي ورزشي روستاي سولقان راه اندازي مي شود

رئیس شوراي اسلامي روستاي سولقان به منظور وحدت رويه در برنامه ها و استفاده از ظرفيت و مشاركت مردم وجوانان در برنامه هاي روستا ،قرارگاه فرهنگی اجتماعی ورزشی روستای سولقان راه اندازي مي شود.