تاریخ : سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 29 November , 2022

رئیس جمهور،تاجیکستان،دیدار با ایرانیان

26شهریور
زمینه سرمایه گذاری ایرانیان در داخل کشور فراهم است
رئیسی در جمع ایرانیان مقیم تاجیکستان:

زمینه سرمایه گذاری ایرانیان در داخل کشور فراهم است

رئیس جمهور تاکید کرد که ایرانیان خارج از کشور، سرمایه هایی هستند که باید در خدمت پیشرفت کشور قرار گیرند.