تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

دولت سیزدهم، تشکیل کابینه ، تغیر استاندارها، استاندار هرمزگان ، لیست پیشنهادی، مجمع نمایندگان ،وزارت کشور

25شهریور
بیست ودومین استاندار هرمزگان چه کسی است/ لیست پیشنهادی مجمع نمایندگان یا گزینه وزارت کشور؟
ازمیان نامهای پیشنهادی :

بیست ودومین استاندار هرمزگان چه کسی است/ لیست پیشنهادی مجمع نمایندگان یا گزینه وزارت کشور؟

با تغییر دولت و تشکیل کابینه کم کم تغییر و تحولات در استانها با انتصاب استاندارهای جدید دولت سیزدهم آغاز شده است، اما در این هیاهوی برپا خاسته از لیست منتشر شده استانداران باید دید که بیست دومین استاندار هرمزگان چه کسی می تواند باشد.