تاریخ : شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۴۰۲ Saturday, 1 April , 2023

حل مشکلات بشاگرد،تشکیل کمیته ارزیاب

23دی
تشکیل کمیته ارزیاب برای حل مشکلات بشاگرد/صدور دستورات ویژه به معاونین و وزرا
صدور دستورات ویژه رئیس جمهور برای بشاگرد:

تشکیل کمیته ارزیاب برای حل مشکلات بشاگرد/صدور دستورات ویژه به معاونین و وزرا

رئیس جمهور گفت :برای حل مشکلات بشاگرد در حوزه راه ،آب ، آموزش ، وبهداشت هرچه زودتر کمیته ارزیاب تشکیل شود.