تاریخ : سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 29 November , 2022

حل مشکلات بشاگرد،تشکیل کمیته ارزیاب

23دی
تشکیل کمیته ارزیاب برای حل مشکلات بشاگرد/صدور دستورات ویژه به معاونین و وزرا
صدور دستورات ویژه رئیس جمهور برای بشاگرد:

تشکیل کمیته ارزیاب برای حل مشکلات بشاگرد/صدور دستورات ویژه به معاونین و وزرا

رئیس جمهور گفت :برای حل مشکلات بشاگرد در حوزه راه ،آب ، آموزش ، وبهداشت هرچه زودتر کمیته ارزیاب تشکیل شود.