تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ فروردین , ۱۴۰۲ Thursday, 30 March , 2023

بازدید استاندار،بندر تیاب،میناب

07آبان
کمیته حقیقت یاب در واگذاری مزارع پروش میگو تیاب تشکیل شود
مطالبه برخی از مردم بندر تیاب از استاندار هرمزگان

کمیته حقیقت یاب در واگذاری مزارع پروش میگو تیاب تشکیل شود

با حضور وبازدید اسناندار هرمزگان از اداره بندرگاه تیاب در شهرستان میناب عده ای از مردم وجوانان این منطقه خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب در واگذاری مزارع پرورش میگو تیاب شدند.