تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

امام جمعه میناب ،الحاق بخشی از هرمزگان به فارس،عزل ونصب مدیران

30مهر
مسئولان استان فارس زیپ دهان خودشان را ببندند وباعث ایجاد تفرقه نشوند/در عزل ونصب ها از دستپاچگی پرهیز و با افراد اهل فن مشورت شود
خطیب جمعه شهرستان میناب:

مسئولان استان فارس زیپ دهان خودشان را ببندند وباعث ایجاد تفرقه نشوند/در عزل ونصب ها از دستپاچگی پرهیز و با افراد اهل فن مشورت شود

امام جمعه شهرستان میناب گفت :برخی از مسئولان استان فارس باعث اختلاف بین مردم شده اند و زیپ دهان خودشان راببندند تا تفرقه ایجادنشود.