تاریخ : شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱ Saturday, 3 December , 2022

استاندار هرمزگان ،مهدی دوستی ،دولت سیزدهم،تغیرات مدیریتی

12مهر
همت های نیمه تمام «همتی »در دستان «دوستی» /به فشارهای سیاسی توجه نشود
یاداشت:

همت های نیمه تمام «همتی »در دستان «دوستی» /به فشارهای سیاسی توجه نشود

با انتخاب روز گذشته استاندار استان هرمزگان از سوی هیئت دولتسیزدهم ،همت های انجام شده و نشده «فریدون همتی استاندار سابق» در دستان «مهدی دوستی استاندار منتخب» برای توسعه استان وبراداشتن محرومیتها قرار گرفت.