تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

اداره کل منابع طبیعی، بشاگرد،آفت،تیم کارشناسی،مدیر کل منابع طبیعی،کرم سبز،درختان جنگلی،درخت جگ

24شهریور
نمونه برداری از گونه های آفت “کرم سبز” درختان جنگلی دربشاگردانجام شد/ سمپاشی برای مقابله با آفت
با حضور مدیر کل منابع طبیعی هرمزگان و تیم کارشناسان همراه:

نمونه برداری از گونه های آفت “کرم سبز” درختان جنگلی دربشاگردانجام شد/ سمپاشی برای مقابله با آفت

مدیر کل منابع طبیعی استان هرمزگان با همراهی تیم کارشناسی برای مبارزه با آفت کرم سبز ازدرختان جنگلی روستاهای مورد هجوم این آفت بازدید کرد.